Coaching sistemic

Nici cuplurile, nici echipele nu se formează întâmplător.

Oamenii repetă o serie de scheme comportamentale precise și repetabile în contexte foarte diferite, cum ar fi condusul unei mașini, modul de a practica un sport, de a conduce o echipă, de a se mișca, de a se comporta în sânul unei familii, de a-și formula frazele.

”Coaching-ul este un proces accelerat de conștientizare și de maximizare a potențialului personal.”

[/vc_column_text]

Coach-ul care acompaniază un individ o face pentru a dezvolta competenţa unei singure persoane, a cărei măsură este dată de evoluţia rezultatelor sale personale. El își acompaniază clienții ca un martor prietenos, oferind o prezență atentă la spațiul-timp propriu fiecăruia.

Coach-ul care acompaniază o echipă, o face pentru ca echipa să-şi dezvolte competenţa ca întreg, iar măsura acestei dezvoltări este dată de evoluţia rezultatelor colective.

Se poate de aceea întâmpla ca o echipă să facă apel la un coach pentru a-şi dezvolta competenţa şi rezultatele colective şi, simultan, ca fiecare dintre membrii ei să facă apel la alţi coach-i pentru a-şi dezvolta competenţele şi performanţele individuale, însă într-o astfel de situaţie, este de dorit să nu se facă apel la acelaşi coach pentru ambele nivele de competenţă. Coach-ul respectiv ar risca să amestecele între ele mizele personale ale unui individ şi pe cele colective, ale unei echipe sau familii.

[/vc_column][/vc_row]

Contextul sistemic al coachingului individual

Fiecare client angajat într-o activitate de coaching individual evoluează în constantă interacţiune cu anturajul său personal şi profesional. Toate interacţiunile clientului cu „sistemele” ambiante exercită presiuni continue asupra credinţelor, atitudinilor şi comportamentelor lui.

Influenţele pozitive ale mediului ambiant personal şi profesional al unui client îi susţin reuşita, după cum presiunile negative îl pot inhiba sau limita. De aceea, atunci când un client reuşeşte fără efort sau, dimpotrivă, bate pasul pe loc, toate aceste rezultate pot fi puse pe seama atât a calităţii interacţiunilor lui cu mediul, cât şi a competenţelor sale pur individuale.

Mai mult, dacă clientul individual doreşte să evolueze sau să-şi modifice comportamentele personale sau profesionale, această schimbare va afecta aproape automat totalitatea mediului său ambiant care va fi, la rându-i, nevoit să se adapteze. Ca urmare, este bine să avem în vedere că „rezistenţa la schimbare” atribuită adesea unei persoane îşi poate avea originea şi în totalitatea interacţiunilor pe care persoana în cauză le întreţine cu mediul ei ambiant.

Putem de aceea conchide că orice coaching sistemic este preocupat mai degrabă de interfeţele dintre client şi mediul său decât de persoana însăşi. O abordare mai centrată asupra persoanei, personalităţii şi evoluţiei acesteia s-ar apropia mai mult de demersul de dezvoltare personală, în vreme ce orice demers care încearcă să-l ajute pe client să-şi modifice interfeţele cu mediul ambiant şi să-şi îmbunătăţească performanţa înseamnă coaching. Perceput astfel, orice coaching este, prin esenţă, sistemic.

Filozofia coaching-ului se bazează pe non-intervenție și pe non-control precum și pe stimularea emergenței și acțiunilor capacităților naturale ale omului și asta deoarece:

Daca eu sunt coach si tu ești client, atunci ne asumam o responsabilitate comună pentru realizarea oricarei schimbari pe care tu o dorești. Acest lucru derivă din presupoziția ca tu și cu mine relaționăm de pe pozitii de egalitate. Nu depinde de mine sa fac ceva pentru tine

Deoarece amandoi participam la procesul de schimbare, este important ca amandoi sa stim exact cum anume ne vom imparti sarcinile. De aceea intocmim un contract. Acesta reprezinta o asumare de responsabilitati de catre fiecare din parti. in calitate de client,spun ce anume doresc sa schimb si ce sunt dispus sa fac pentru a provoca respectiva schimbare. Eu, ca și coach, confirm ca sunt dispusă sa lucrez impreuna cu tine pentru realizarea acestei sarcini si mă angajez sa fac uz de cele mai bune capacitati profesionale ale mele pentru a realiza acest lucru si stabilesc ce rasplata doresc de la tine in schimbul muncii mele.

Activitatea de specialist în activitatea de coaching a intrat în Clasificarea ocupaţiilor din România abia în 2013 în timp ce pieţele din afară, precum cele din SUA, Marea Britanie sau Olanda, sunt deja saturate. Fiind un domeniu relativ nou, încă nu există cifre privind piaţa serviciilor de coaching din România, însă, la fel ca în afară, se ştie că este al doilea domeniu din punct de vedere al creşterii după industria IIT.

Când una sau mai multe persoane din cadrul unui cuplu, al unei familii, al unei echipe sau al unei organizații manifestă o emoție, coachul sistemic poate porni de la principiul că respectiva emoție aparține întregului sistem, inclusiv persoanelor care nu și-o exprimă deschis.